Wijziging bankrekening

Met ingang van half mei heeft de R.K. Instelling Sonnius, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, een nieuwe bankrekening, te weten NL80 FVLB 0637 4580 36. De oude bankrekening is in overleg met onze bankier stopgezet en daarmee niet langer te gebruiken. Wij vragen u daarom voor uw gewaardeerde giften het nieuwe bankrekeningnummer te gebruiken.

Alvast onze hartelijke dank daarvoor!

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch