Gebedskring

“Bid mee voor nieuwe roepingen”

Roepingen komen niet vanzelf! Zij zijn een geschenk van God en wij mogen er Hem om vragen.

Jezus zei: “Bid om arbeiders voor de oogst” (Mt 9,38).

Het seminarie is dan ook geweldig blij met de Diocesane Gebedskring Sint Jan. Elke dag bidden de leden van deze gebedskring voor nieuwe roepingen. Graag nodigen wij u uit zich aan te sluiten bij deze gebedskring, als u nog geen lid bent. U kunt kiezen uit drie groepen:

Thuisbiddersgroep

U bidt thuis in uw vertrouwde omgeving om roepingen. U ontvangt hiertoe een kaart met het Roepingengebed.

Kapelbezoekersgroep

U bezoekt van tijd tot tijd de kapel van het seminarie waar elke middag van 16.00 tot 18.30 uur het Heilig Sacrament is uitgesteld. Om 18.0 uur bidt de seminariegemeenschap de vespers, die worden besloten door de zegen met het Allerheiligste.

Aanbiddingsgroep

U kiest een vaste tijd waarop u wekelijks in de kapel van het seminarie aanwezig bent bij het uitgestelde Allerheiligste (dagelijks van 16.00 tot 18.30 uur).

Als u interesse heeft om lid te worden van de gebedskring dan heten wij u van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Als lid ontvangt u het roepingengebed en het Kringblad, een periodiek dat drie keer per jaar verschijnt.

U kunt lid worden door te bellen met het Sint-Janscentrum: (073) 612 3055

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch