Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI

Sonnius is erkend als ANBI waar­door giften aftrek­baar zijn van de inkomstenbelasting.

De R.K. Instelling Sonnius valt onder een groepsbeschikking die is verkregen, overeen­komstig artikel 6.33 Wet Inkomsten­belasting, waarin wordt vastgesteld dat de Belasting­dienst de Bisschoppen­conferentie van de Rooms Katholieke Kerk­provincie te Utrecht alsmede haar zelfstandige onderdelen en lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling die zich binnen de invloed­sfeer van het kerk­genootschap bevinden, aanmerkt als een ANBI.

Fiscale informatie

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch