Renovatie daken Sint-Janscentrum

We hebben uw hulp nodig bij een grondige renovatie van de daken van het Sint-Jans­centrum, het seminarie. Het voormalige klooster van de Fraters van Tilburg is al bijna een eeuw oud. Het was onderdeel van een katholiek bolwerk met het ziekenhuis van St. Joan de Deo en de meisjeskweekschool van de zusters van de Choorstraat als directe buren. Na het vertrek van de fraters nam het bisdom via de Stichting Sonnius het pand in 1987 in gebruik als priesteropleiding.

Het interieur van het gebouw is al die jaren nagenoeg ongewijzigd gebleven, behalve als veiligheidsvoorschriften aanpassingen vereisten. Zo blijft de sfeer behouden waar­binnen jongemannen zich door studie, gebed, bezinning en gemeenschapsleven voorbereiden op het priesterschap. En zo blijft een gebouw beschikbaar waar men­sen gastvrij worden ontvangen voor geloofscursussen, vergaderingen, ontmoetingen en inspirerende lezingen.

Rijksmonument

Het gebouw is erkend als Rijksmonument. Een status om trots op te zijn. Het heeft cultuurhistorische, architectuurhistorische en bouwhistorische waarde. Allemaal vanwege de bouwtijd, de toegepaste bouwkunst, de gebruikte materialen en de ligging binnen de stad. De erkenning schept ook verantwoordelijkheden en dus voert de Monumentenwacht regelmatig inspecties uit. Bij de laatste inspectie zijn diverse gebreken aan de daken aan het licht gekomen, wat na 90 jaar niemand hoeft te verwonderen.

Werkzaamheden

Dakpannen moeten opnieuw gelegd worden. Onder de dakpannen komt een folie tegen lekkages en vervuiling. Nieuwe veiligheidsvoorzieningen zijn nodig voor toekomstige inspecties en reparaties. De goten, het lood en de leien worden gerepareerd of vervangen. Waar nodig of noodzakelijk brengen we isolatie aan. En als de steigers toch staan kunnen we meteen het buitenschilderwerk aanpakken. Het is een flinke kostenpost van vele tienduizenden euro’s. Alleen al de inspectie, het rapport, het uitwerken en het opstellen van de begroting heeft meer dan € 10.000,- gekost! Gelukkig konden wij een beroep doen op een subsidieregeling van het Rijk. De voorwaarde is dat we de rest zelf betalen én dat de renovatie vóór 2020 is uitgevoerd. We willen daarom dit jaar nog beginnen!

Kunt u ons helpen?

Dat kan alleen als u ons helpt, want we hebben de reserves nodig voor de lopende kosten van het seminarie. De Paast ijd is een goede gelegenheid om met de acceptgirokaart een extra ruime gift over te maken. We zijn trots op het gebouw en willen het graag behouden voor de opleiding van toekomstige priesters. Bij voorbaat dank.

 

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch