Seminarie

In 1967 werd het Groot Seminarie van het bisdom ’s-Hertogenbosch – sinds 1839 gevestigd in het Midden-Brabantse Haaren – na een bestaan van bijna 170 jaar opgeheven. De vorming en opleiding van toekomstige priesters werd toevertrouwd aan de Theologische Faculteiten van de Universiteiten van Nijmegen en Tilburg. Het resultaat viel, gezien het aantal te wijden priesters, tegen. Niet meer dan 27 priesters kreeg het bisdom in het seminarieloze tijdperk, dat twintig jaren duurde (1967-1987).

Lees meer op de website van het Sint-Janscentrum.

Mgr. Ter Schure

Bij Mgr. Johannes ter Schure (1985-1998) en zijn vicaris-generaal, mgr. Wim Jacobs (1988) groeide de gedachte aan de heroprichting van het seminarie. Op 14 september 1987 was het zover en ging het seminarie van start aan de Papenhulst in een vroeger klooster van de Fraters van Tilburg, die van daaruit jarenlang het lager en voortgezet onderwijs van vele scholen hadden behartigd.

Paus Johannes Paulus II

Het Sint-Janscentrum heeft een bijzondere band met paus Johannes Paulus II die kort na de benoeming van bisschop ter Schure Nederland bezocht (1985). In aansluiting bij het pausbezoek werd in 1987 het Sint-Janscentrum opgericht.

Eerste rector was Mgr. drs. Antoon Hurkmans (1987-1998), die in laatstgenoemd jaar bisschop van ’s-Hertogenbosch werd. Zijn opvolger was drs. Jeroen Miltenburg (1999-2009). Na Filip De Rycke, vanaf 2009 de derde rector van het seminarie, is thans Norbert Swagemakers de rector van het seminarie als ook één van de bestuursleden van Sonnius.

Het seminarie is nog steeds gevestigd in het vroegere Fraterhuis, in 1928 ontworpen door de architect Jos Duijnstee.

Sonnius Priesterfonds

Vooraf aan de oprichting van het seminarie werd het “Sonnius Priesterfonds” opgericht, dat de materiële zaken van het seminarie behartigde. Thans loopt de volledige fondsenwerving via de R.K. Instelling Sonnius, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.

Aan het seminarie is een Gebedskring verbonden, waarvan de circa 2.500 leden door hun gebed en offer de priesteropleiding ondersteunen.

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch