Over de R.K. Instelling Sonnius

Sonnius werft fondsen voor de priester- en permanente diakenopleiding voor ons bisdom van ‘s-Hertogenbosch, opdat de bisschop zich kan bezighouden met de vele andere aspecten van de betreffende opleidingen. De steun van donateurs gedurende de jaren heeft bijgedragen om het seminarie naar tevredenheid te laten functioneren. Hiervoor zijn wij onze weldoeners heel dankbaar! Wij hopen dat wij voor dit belangrijke doel ook op u mogen rekenen.

De overheid draagt niet bij in de kosten van het Sint-Janscentrum. De opleidingen moeten dus worden bekostigd uit particuliere giften. De kerkelijk erkende instelling Sonnius zorgt ervoor dat er fondsen beschikbaar komen en dat deze worden beheerd.

Wat Sonnius doet

Het doel van de activiteiten van Sonnius is nauwkeurig omschreven: om de bisschop van ’s-Hertogenbosch materieel te steunen bij de opleiding van priesters en (permanent) diakens.

Wat Sonnius heeft bereikt

Het belangrijkste is, dat Sonnius een huisvesting voor het seminarie aan de bisschop ter beschikking stelt: het voormalig klooster van de ‘Fraters van Tilburg’ en het oude rectoraatshuis van de Carmelitessen, beide aan de Papenhulst in ‘s-Hertogenbosch. Deze panden – samen het Sint-Janscentrum – zijn steeds beter aangepast aan hun bestemming.

De steun van de donateurs gedurende de afgelopen jaren heeft het in feite mogelijk gemaakt dat in het Bossche bisdom sinds 1987 tot nu toe tientallen jonge priesters en permanente diakens konden worden gewijd en ingezet in de pastoraal.

Sonnius wil doorgaan

Aan de opzet van een volledige priesteropleiding hangt jaarlijks een flink prijskaartje. Denk bijvoorbeeld eens aan:

  • het onderhoud aan het gebouw;
  • de energiekosten;
  • het docentencorps;
  • het huishoudelijke en technische personeel.

Wij hopen dat wij voor deze belangrijke punten ook op u mogen rekenen.
Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid bij onze diaken- en priesteropleiding!

Wie was Sonnius?

Franciscus Sonnius werd in 1506 als Frans van der Velde geboren in het gehucht de Heuvel te Son. Later zou hij zich naar zijn geboorteplaats ‘Sonnius’ noemen. Als volwassene was hij opvallend klein van gestalte. Zijn invloed op het kerkelijk leven van zijn tijd was echter groot als eerste bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Deze rijke naam uit de geschiedenis van de Bossche kerk is tegenwoordig verbonden aan de kerkelijke “RK Instelling Sonnius”. Deze instelling is van groot belang voor het Sint-Janscentrum.

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch