Infokrant

Jaarlijks geeft Priesterfonds Sonnius een infokrant uit voor de begunstigers. Middels deze krant worden weldoeners van ons fonds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op en rond het seminarie.

Wilt u deze krant ook ontvangen, neem dan contact op met de administratie, telefoon (073) 613 2000 of e-mail info@sonnius.nl

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch