Nieuw bestuur Sonnius

Met het verlopen van de bestuurstermijnen op 1 april 2023 heeft de bisschop, dr. Gerard de Korte met ingang van dezelfde datum, een nieuw bestuur benoeming voor de Kerkelijke Instelling Sonnius:

  • de heer Jan Pommer (voorzitter)
  • vicaris-generaal Theo Lamers (secretaris)
  • de heer Wil van de Molengraft (penningmeester)
  • rector Norbert Swagemakers (lid)

De bisschop en het nieuwe bestuur spreken hun dank uit voor het vele goede werk dat het voormalige bestuur heeft verricht in haar werkzaamheden en inzet voor de priester- en diakenopleiding van ons bisdom en het Sint Janscentrum.

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch