Feestelijke heiligverklaring pausen

gepubliceerd: woensdag, 14 mei 2014
Feestelijke heiligverklaring pausen

De heilig­verklaring van de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II werd in het Sint-Jans­centrum feestelijk gevierd. Na de eucharistie­viering in het seminarie werd de bloed­relikwie van paus Johannes Paulus II naar de Sint-Jans­kathedraal gebracht, waar een bijzon­dere eucharistie­viering gehouden werd bij gelegen­heid van barmhartig­heids­zondag.

Na deze feestelijke eucharistie­viering werd de relikwie in processie terug naar het seminarie gebracht. Daar was gedurende de hele dag gelegen­heid tot verering van de relikwie, aanbidding en biecht­gelegenheid.

In de aula werd koffie geschonken en was er gelegen­heid om bij boeken­stands en via documen­taires nader geïnformeerd te worden over de beide nieuwe heiligen. Er waren ook leden van de Gemeen­schap Johannes XXIII, die het leven van hun patroon en hun caritatieve projecten nader kwamen toelichten.

Om 15.00 uur was er eucharis­tische aanbidding met kinderen.

Omroep Brabant en Brabants Dagblad waren aanwezig en namen interviews af.
Men was bijzonder geïnte­resseerd in de bloed­relikwie, die het Sint-Jans­centrum bij haar 25-jarige jubileum mocht ontvangen van kardinaal Dziwisz, de jaren­lange secretaris van paus Johannes Paulus II.

De dag werd afgesloten met de vespers om 18.00 uur.

Een feestelijke dag ter ere van de beide, heilige pausen, waarbij het seminarie bruiste van activiteiten!Hartelijk dank voor uw steun!

Hartelijk dank
voor uw steun!

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook