Jubileum mgr. Lescrauwaet 25 jaar bisschop

gepubliceerd: zondag, 8 februari 2009
foto: Wim Koopman
Jubileum mgr. Lescrauwaet 25 jaar bisschop

Met een feestelijke eucharistieviering in de kathedraal van ’s-Hertogenbosch heeft mgr. dr. J. F. Lescrauwaet op zondag 8 februari zijn 25-jarig bisschopsjubileum gevierd. De vroegere hulpbisschop van Haarlem werd geassisteerd door de bisschoppen Hurkmans (Den Bosch), Van Luijn (voorzitter bisschoppenconferentie), Van de Hende (Breda) en De Jong (hulpbisschop Roermond). Namens het bisdom Haarlem-Amsterdam was vicaris-generaal mgr. drs. M. de Groot aanwezig.

Mgr. dr. Joseph Frans Lescrauwaet M.S.C. werd geboren in Amsterdam, op 19 juni 1923.
Hij trad in bij de paters Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus. Hij volgde er zijn noviciaat in Berg en Dal. In de oorlogsjaren deed hij de priesterstudie achtereenvolgens in het filosoficum in Stein en het theologicum in Raalte.

Hij werd priester gewijd op 12 september 1948, doceerde aan het grootseminarie van zijn congregatie, aan de theologische faculteit van de universiteit van Tilburg en aan de faculteit Godgeleerdheid van de katholieke universiteit van Leuven. Tijdens de Particuliere Synode van de Nederlandse Bisschoppen in Rome, in januari 1980, was dr. Lescrauwaet bijzonder secretaris - peritus.

Op 19 oktober 1983 werd hij door paus Johannes-Paulus II hulpbisschop benoemd van het bisdom Haarlem en titulair bisschop van Turres Concordiae. Op 14 januari 1984 ontving hij zijn bisschopswijding van monseigneur Bomers van Haarlem, monseigneur Ernst van Breda en monseigneur De Kok OFM, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht.

Monseigneur Lescrauwaet ging op 22 maart 1995 met emeritaat. Sindsdien is hij woonachtig in het Sint-Janscentrum, het seminarie van het Bisdom ’s-Hertogenbosch, waar hij tot 2001 spirituaal was.

Tijdens de receptie in het Sint-Janscentrum, aansluitend aan de Eucharistieviering, kwamen velen uit katholiek Nederland de bisschop gelukwensen.Hartelijk dank voor uw steun!

Hartelijk dank
voor uw steun!

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook