Afscheid van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed

gepubliceerd: zondag, 7 oktober 2007
Afscheid van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed

Onder een stralend nazomerzonnetje heeft het Sint-Janscentrum afscheid genomen van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. Met het vertrek van zusters Anno Hylkema en Godelieve Schouten komt een einde aan de presentie van de zusters uit Aarle-Rixtel op het seminarie.

Vanaf de oprichting van het nieuwe opleidingscentrum van Bisdom ’s-Hertogenbosch zijn de zusters intensief betrokken geweest bij het leven en functioneren ervan. De zusters hadden de leiding over de huishouding (en de keuken), droegen zorg voor de kapel en stonden door hun permanente aanwezigheid garant voor de sfeer en de gebedsgeest. Door hun aanwezigheid was er sprake van een reëel en bezield thuis, met een geëigend klimaat voor roeping en kerkelijk leven.

Op zondagmiddag 7 oktober werd officieel afscheid genomen met een Eucharistieviering en een receptie. Tevens werd het 50-jarig professiefeest gevierd van zuster Anno. Mgr. Lescrauwaet, zelf woonachtig in het Sint-Janscentrum, sprak tijdens de Eucharistieviering zijn dankbaarheid uit. Tijdens de receptie sprak Vicaris Schröder namens mgr. Hurkmans over de essentiële rol die de zusters vervulden in het seminarie en de uitdrukkelijke wens binnen een jaar een congregatie bereid te vinden met enkele zusters hun intrek te nemen en de ontstane leemte te vullen.

Rector Miltenburg nodigde aan het einde van zijn toespraak de zusters en alle aanwezigen uit om naar buiten te gaan voor het planten van een moerbeiboom. Zusters Anno en Godelieve, bijgestaan door rector Miltenburg en huismeester Albert, plantten de flinke ‘parasolboom’ in het reeds gegraven gat in de tuin achter het Sint-Janscentrum.

De dag werd afgesloten met de Vespers.Hartelijk dank voor uw steun!

Hartelijk dank
voor uw steun!

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook