De lange weg van Papenhulst naar Papenhulst
Dr. J.W.M. Peijnenburg schreef een bijzonder boek over vijf eeuwen priesteropleiding in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
Van Roomsche zegeningen en paapsche Stoutigheden
De geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch, beschreven door dr. J.W.M. Peijnenburg.
Bezieler en Stichter
Paus Johannes Paulus II, mgr. Ter Schure sdb en de oprichting van het Sint-Janscentrum.