Doelstelling Sonnius

Als bestuur van de R.K. Instelling Sonnius benadrukken wij naar al onze donateurs graag dat Mgr. Dr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch, onlangs weliswaar een nieuw bestuur heeft benoemd (waarover wij u eerder hebben geïnformeerd), maar dat dit niet betekent dat er wijzigingen zullen komen in de doelstelling van de instelling.

Op deze plaats hechten wij eraan om de doelstelling van de R.K. Instelling Sonnius nog een keer expliciet naar voren te brengen. In artikel 2 van de  statuten van Sonnius wordt het doel van de instelling als volgt geformuleerd: “De instelling heeft ten doel de materiële voorwaarden te scheppen ter bevordering van roepingen, van opleiding en vorming van mannen tot priester en permanent diaken, ter ondersteuning van de verantwoordelijkheid in deze van de Bisschop”. Alle activiteiten van Sonnius staan in het teken van deze doelstelling. Sonnius kan hierbij niet zonder Uw bijdrage en gebed!

 

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch