groothoek4

Renovatie daken Sint-Janscentrum

We hebben uw hulp nodig bij een grondige renovatie van de daken van het Sint-Jans­centrum, het seminarie. Het voormalige klooster van de Fraters van Tilburg is al bijna een eeuw oud. Het was onderdeel van een katholiek bolwerk met het ziekenhuis van St. Joan de Deo en de meisjeskweekschool van de zusters van de Choorstraat als directe buren. Na het vertrek van de fraters nam het bisdom via de Stichting Sonnius het pand in 1987 in gebruik als priesteropleiding.

Het interieur van het gebouw is al die jaren nagenoeg ongewijzigd gebleven, behalve als veiligheidsvoorschriften aanpassingen vereisten. Zo blijft de sfeer behouden waar­binnen jongemannen zich door studie, gebed, bezinning en gemeenschapsleven voorbereiden op het priesterschap. En zo blijft een gebouw beschikbaar waar men­sen gastvrij worden ontvangen voor geloofscursussen, vergaderingen, ontmoetingen en inspirerende lezingen.

Rijksmonument

Het gebouw is erkend als Rijksmonument. Een status om trots op te zijn. Het heeft cultuurhistorische, architectuurhistorische en bouwhistorische waarde. Allemaal vanwege de bouwtijd, de toegepaste bouwkunst, de gebruikte materialen en de ligging binnen de stad. De erkenning schept ook verantwoordelijkheden en dus voert de Monumentenwacht regelmatig inspecties uit. Bij de laatste inspectie zijn diverse gebreken aan de daken aan het licht gekomen, wat na 90 jaar niemand hoeft te verwonderen.

Werkzaamheden

Dakpannen moeten opnieuw gelegd worden. Onder de dakpannen komt een folie tegen lekkages en vervuiling. Nieuwe veiligheidsvoorzieningen zijn nodig voor toekomstige inspecties en reparaties. De goten, het lood en de leien worden gerepareerd of vervangen. Waar nodig of noodzakelijk brengen we isolatie aan. En als de steigers toch staan kunnen we meteen het buitenschilderwerk aanpakken. Het is een flinke kostenpost van vele tienduizenden euro’s. Alleen al de inspectie, het rapport, het uitwerken en het opstellen van de begroting heeft meer dan € 10.000,- gekost! Gelukkig konden wij een beroep doen op een subsidieregeling van het Rijk. De voorwaarde is dat we de rest zelf betalen én dat de renovatie vóór 2020 is uitgevoerd. We willen daarom dit jaar nog beginnen!

Kunt u ons helpen?

Dat kan alleen als u ons helpt, want we hebben de reserves nodig voor de lopende kosten van het seminarie. De Paast ijd is een goede gelegenheid om met de acceptgirokaart een extra ruime gift over te maken. We zijn trots op het gebouw en willen het graag behouden voor de opleiding van toekomstige priesters. Bij voorbaat dank.

 

Schermafbeelding 2018-11-13 om 16.46.49

Sonnius infokrant is weer uit

Editie 2017

Jaarlijks geeft Priesterfonds Sonnius een infokrant uit voor de begunstigers. Middels deze krant worden weldoeners van ons fonds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op en rond het seminarie.

Wilt u deze krant ook ontvangen, neem dan contact op met Claartje Dirven, telefoon (073) 613 2000 of e-mail info@sonnius.nl

Sonnius Infokrant Kerstmis 2017

De Infokrant van Kerstmis 2017 staat weer boordevol infor­matie over bijvoorbeeld de Chrismamis, de priesterwijding van Sacha Steijaert, de nieuwe bisschop van Bisdom Groningen-Leeuwarden, Mgr. Van den Hout, de eeuwige professie van zuster Birgittines Maria, het afscheid van mevrouw Stoelinga-Kruse, ‘blauwe zuster’ Guadelupe en Stichting Kerk in Nood.

20171104_diakenwijding-xl

Fotoserie feestelijke diakenwijding

Drie mannen zijn zaterdag 4 november 2017 tot diaken gewijd door Mgr. Gerard de Korte tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

Rein Schravendeel en Geert Eijsbouts zijn gewijd tot permanent diaken. Bryan van de Mortel zit in het laatste jaar van de priesteropleiding en is tot transeunt diaken gewijd. Deo volente zal hij in 2018 zijn priesterwijding ontvangen.

De fotoserie is weer gemaakt door Wim Koopman.

20170610_wijdingfotos

Sacha Steijaert tot priester gewijd!

Speciaal voor de priesterwijding van Sacha Steijaert kwam Mgr. Van den Hout terug uit het hoge noorden. Zaterdag 10 juni 2017 werd een bijzonder opleidingstraject bekroond met de wijding tot priester door handoplegging en gebed door Mgr. De Korte.

De nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden, die tot zijn bisschopswijding waarnemend pastoor was van de stageparochie van Sacha, concelebreerde. Hij mocht Sacha ook na de wijding aankleden met de kazuivel. Andere concelebranten waren Mgr. Schröder, vicaris Wiertz, plebaan Van Rossem en rector De Rycke.

foto’s: Wim Koopman

Adres

Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch