Neomistenmis

gepubliceerd: vrijdag, 12 juni 2015
Neomistenmis

Het is altijd weer een bijzondere plechtigheid - de eerste Eucharistieviering van een pasgewijd priester. In de vroege maandagavond verzamelden de seminariegemeenschap en kerkgangers, zich in de kapel van het seminarie voor de neomistenviering.

In aanwezigheid van Mgr. Hurkmans, rector De Rycke en de priesters die in het Sint-Janscentrum aanwezig waren hebben we de eucharistie gevierd. Hoofdcelebrant was Willem Renders en de preek werd verzorgd door Piet de Jong. De derde neomist, Herman Schaepman was door verplichtingen elders en niet in de gelegenheid deze Eucharistie mee te vieren.

Het is een bijzonder en heilig moment, te midden van degenen met wie de neomisten een aantal jaren hebben opgetrokken en het dagelijks leven rondom studeren, bidden en wonen hebben gedeeld. Na afloop van de viering werden de kerkgangers in de gelegenheid gesteld de neomistenzegen te ontvangen.

Als afsluiting van dit feestelijke weekend werd het diner genoten. Hierbij waren ook de zusters te gast waar de wijdelingen tijdens de retraite als voorbereiding op de wijding te gast mochten zijn.

Dankbaar zijn we voor drie nieuwe priesters, dankbaar voor de weg die zij met de Heer gaan en de tijd dat zij deel uitmaakten van onze gemeenschap.Hartelijk dank voor uw steun!

Hartelijk dank
voor uw steun!

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook