Infokrant Kerstimis 2018

gepubliceerd: donderdag, 20 december 2018
Infokrant Kerstimis 2018

Jaarlijks geeft Priesterfonds Sonnius een infokrant uit voor de begunstigers. Middels deze krant worden weldoeners van ons fonds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op en rond het seminarie.

Wilt u deze krant ook ontvangen, neem dan contact op met Eric de Vries, telefoon (073) 613 2000 of e-mail info@sonnius.nl

Sonnius Infokrant Kerstmis 2018

De Infokrant van Kerstmis 2018 staat weer boordevol infor­matie over bijvoorbeeld Sint-Janscentrum 2.0, de studiedagen ‘Van Volkskerk naar Keuzekerk’ studiedagen in februari, de Chrismaviering, een interview met diaken Van Leuken, het Paastriduüm, de jaarlijkse diocesane ontmoetingsdag voor pastoraal werkenden, priester Pushpa Raj, het afscheid van Claartje Dirven, de wijding van Bryan van de Mortel, het 10-jarig jubileum van Radio Maria, diaken Ton Schepens, nieuwe pastoor Roland Putman voor de Bommelerwaard, de maagdenwijding van Irene Ceelen, de verhuizing van Berchmanianum naar Aqua Viva, enzovoort!Hartelijk dank voor uw steun!

Hartelijk dank
voor uw steun!

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook